Sdílení projektu a nákupního vozíku


Sdílení projektu

Sdílení projektu

Mouser nyní nabízí možnost, abyste sdíleli své projekty se svými kolegy. Mùžete jim buï poslat kopii pouze pro ètení, aby mohli objednávat z vaší internetové stránky nebo kopii, v níž budou moci provádìt úpravy a mùžete pak na svých projektech spolupracovat z vlastního úètu My Mouser. Osoba, která projekt vytvoøila, bude moci schválit nebo odmítnout veškeré zmìny po sdílení projektu. Pro další informace pøejdìte na vaše projekty a klepnìte myší na odkaz "sdílet projekt". Pro pøístup ke sdíleným projektùm zadejte pøístupové heslo níže.
Sdílení nákupního vozíku

Sdílení nákupního vozíku

Na Mouser nyní můžete nakupovat online a pak poslat svůj košík kolegovi, aby zadal objednávku. Nyní si také můžete uložit více košíků. Podrobnosti najdete po přepnutí do košíku a kliknutí na ikonu „Sdílet“. Chcete-li se takto uložené nebo sdílené košíky prohlédnout, zadejte své přístupové identifikační číslo níže.