G3RV-SR700-A DC12

Omron Automation and Safety
653-G3RVSR700ADC12

G3RV-SR700-A DC12

Výrobce:

Popis:
Solid State Relays - Industrial Mount 6mm SSR AC Out 0 cross Psh

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč
Tento výrobek dopravujeme ZDARMA

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
1 497,12 Kč 1 497,12 Kč
1 418,40 Kč 14 184,00 Kč
1 339,68 Kč 33 492,00 Kč
1 260,96 Kč 63 048,00 Kč
1 182,00 Kč 118 200,00 Kč
1 112,88 Kč 278 220,00 Kč
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Polovodičová relé – průmyslová montáž
Solid State Relays
G3RV-SR
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: SSR - Solid State Relays
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Relays
Další názvy dílu č.: G3RVSR700ADC12
Jednotková váha: 30 g

TARIC:
8536411090
CAHTS:
8536410092
USHTS:
8536490080
JPHTS:
8536410002
KRHTS:
8536410000
BRHTS:
85364100
ECCN:
EAR99

G3RV-SR Slim I/O Solid State Relays

Omron Industrial Automation G3RV-SR Slim I/O Solid State Relays (SSRs) are ultra-slim 6.2mm width plug-in relays with an LED indicator on the relay and socket that makes it easy to check the operating condition. Omron G3RV-SR SSRs offer a switching capacity of up to 2A at 264VAC and 3A at 26.4VDC. The large surface contact area and non-bendable pins guarantee secure and reliable connections. This space-saving relay series also offers an easy connection to a programmable logic controller.

Relays

Relays from Omron Electronics include PCB power relays, DC power relays, signal relays, solid-state relays, and automotive relays. Omron Electronics Relays support a wide range of capacities and applications.