G3RV-SL700-AL AC230

Omron Automation and Safety
653-G3RVSL700ALAC230

G3RV-SL700-AL AC230

Výrobce:

Popis:
Solid State Relays - Industrial Mount 6mm SSR AC Out screw

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
1 264,56 Kč 1 264,56 Kč
1 187,28 Kč 11 872,80 Kč
1 122,00 Kč 28 050,00 Kč
1 065,84 Kč 53 292,00 Kč
1 009,68 Kč 100 968,00 Kč
961,92 Kč 240 480,00 Kč
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Polovodičová relé – průmyslová montáž
RoHS::  Údaje
Solid State Relays
G3RV
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: SSR - Solid State Relays
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Relays
Další názvy dílu č.: G3RVSL700ALAC230
Jednotková váha: 30 g

TARIC:
8536490099
CAHTS:
8536490090
USHTS:
8536490080
JPHTS:
8536490001
KRHTS:
8536490000
BRHTS:
85364900
ECCN:
EAR99

Relays

Relays from Omron Electronics include PCB power relays, DC power relays, signal relays, solid-state relays, and automotive relays. Omron Electronics Relays support a wide range of capacities and applications.