E3Z-G82-M1TJ-1-US 0.3M

Omron Automation and Safety
653-E3ZG82M1TJ1US03M

E3Z-G82-M1TJ-1-US 0.3M

Výrobce:

Popis:
Fotoelektrické snímače PhotoElectric

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč
Tento výrobek dopravujeme ZDARMA

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
6 476,16 Kč 6 476,16 Kč
6 309,60 Kč 63 096,00 Kč
6 246,48 Kč 156 162,00 Kč
50 Nabídka
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Fotoelektrické snímače
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: Photoelectric Sensors
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Sensors
Další názvy dílu č.: E3ZG82M1TJ1US03M
Jednotková váha: 65 g
TARIC:
8541409090
CNHTS:
9031809090
CAHTS:
8541400091
USHTS:
8541498000
KRHTS:
8541409029
ECCN:
EAR99