E3T-FL13-M1TJ 0.3M

Omron Automation and Safety
653-E3TFL13M1TJ03M

E3T-FL13-M1TJ 0.3M

Výrobce:

Popis:
Fotoelektrické snímače BGS L/ON PNP

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč
Tento výrobek dopravujeme ZDARMA

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
5 602,80 Kč 5 602,80 Kč
5 573,76 Kč 55 737,60 Kč
5 461,92 Kč 136 548,00 Kč
5 351,52 Kč 267 576,00 Kč
100 Nabídka
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Fotoelektrické snímače
RoHS::  Údaje
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: Photoelectric Sensors
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Sensors
Další názvy dílu č.: E3TFL13M1TJ03M
Jednotková váha: 20 g
TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
KRHTS:
8541409029