3Z4S-LE VS-5018H1

Omron Automation and Safety
653-3Z4SLEVS5018H1

3Z4S-LE VS-5018H1

Výrobce:

Popis:
Fotoelektrické snímače Hi-res Lens 50mm 4M

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč
Tento výrobek dopravujeme ZDARMA

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
10 495,44 Kč 10 495,44 Kč
10 474,80 Kč 104 748,00 Kč
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Fotoelektrické snímače
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: Photoelectric Sensors
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Sensors
Další názvy dílu č.: 3Z4SLEVS5018H1

TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
ECCN:
EAR99