3Z4S-LE SV-5018V

Omron Automation and Safety
653-3Z4SLESV5018V

3Z4S-LE SV-5018V

Výrobce:

Popis:
Fotoelektrické snímače CCTV Lens 50mm

Model ECAD:
Stáhněte si zdarma Library Loader, kterým převedete tento soubor na formát požadovaný vaším nástrojem ECAD. Více informací o modelu ECAD.

Dostupnost

Na skladě:

Není na skladě

Dodací lhůta výrobce

 
Minimum: 1   Vícenásobné: 1

-,-- Kč
-,-- Kč
Tento výrobek dopravujeme ZDARMA

Stanovení ceny (CZK)

Množství Jednotková cena
Rozš. cena
4 293,84 Kč 4 293,84 Kč
4 148,16 Kč 41 481,60 Kč
4 072,56 Kč 101 814,00 Kč
4 038,48 Kč 201 924,00 Kč
100 Nabídka
Vlastnost produktu Hodnota vlastnosti
Omron
Kategorie produktu: Fotoelektrické snímače
RoHS::  Údaje
Značka : Omron Automation and Safety
Typ produktu: Photoelectric Sensors
Množství v balení od výrobce: 1
Podkategorie: Sensors
Další názvy dílu č.: 3Z4SLESV5018V

TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
USHTS:
9001904000
ECCN:
EAR99